Vysokozdvižný vozík AGV

  • 2,5-tonové elektrické automatické navádzacie vozidlo

    2,5-tonové elektrické automatické navádzacie vozidlo

    Automatizované navádzacie vozidlo je tiež známe ako vysokozdvižný vozík AGV a vysokozdvižný vozík sa sám riadi pomocou počítača.Znamená to tiež, že nie je potrebné, aby pracovníci vysokozdvižného vozíka riadili vysokozdvižný vozík pri práci vo vysokozdvižnom vozíku.keď pracovník dáva v počítači príkazy na obsluhu agv vysokozdvižného vozíka.A vysokozdvižný vozík AGV sa riadi pokynmi na automatické plnenie misií.

  • 2tonový automatický vysokozdvižný vozík agve pre zariadenia na manipuláciu s materiálom

    2tonový automatický vysokozdvižný vozík agve pre zariadenia na manipuláciu s materiálom

    AGV je skrátený názov automaticky riadených vozidiel, ktorý je podobný tradičným a štandardným vysokozdvižným vozíkom.Vysokozdvižné vozíky agv sa môžu automaticky pohybovať po trase, ktorá bola vopred vytýčená alebo naprogramovaná.Je riadený systémom vedenia drôtu.